GF 2024 bilag 2 matrikelafgrænsning strand

https://web-side.dk/Website/Websites/Grundejerforeningen/file/Bilag_2_§3_Naturtype_og_afgrænsning_af_grundene_og_fællesområde_med_matrikel_nr..pdf