GF 2024 Regnskab og budget bilag

https://web-side.dk/Website/Websites/Grundejerforeningen/file/Bilag_1_GFS_regnskab_2023_budget_2024-2025.pdf