Referat og årsberetning 2021

Årsberetning 2021

I 2021 lå coronaen stadig i større eller mindre som en skygge over alle sociale aktiviteter, men vi fik afholdt generalforsamlingen og som det er blevet kendetegnet for disse blev der debatteret i en god tone og bestyrelsen fortsatte arbejdet for at holde foreningen i gang.

Bestyrelsen
Der har siden sidste generalforsamling været afholdt 6 bestyrelsesmøder som har været med fysisk fremmøde eller en blanding, alt efter hvad coronaen har gjort muligt. På nær otte afbud har alle medlemmer og suppleanter deltaget i disse. Herudover har der været opfølgning per e-mail.
Arbejdet i bestyrelsen har fungeret fint, og det er dejligt, at det har været muligt at afholde flere af møderne med fysisk fremmøde, da det altid er lettere når man sidder omkring det samme bord og se hinanden i øjnene uden en skærm imellem.

Stranden
Som aftalt på sidste års generalforsamling, har vi brugt penge på en ny trappe ned til stranden ved nordstien. Jeg synes, vi har fået en flot trappe.
Fællesarealerne ved stranden er vi jo fælles om at holde, og vi håber, at der møder mange op til strandrensningen den 19. juni klokken 10 til 13. Hvis vi møder lige så talstærkt op, som vi gjorde sidste år, kan vi få ordnet hele fællesarealet ned mod stranden på disse 3 timer. Efterfølgende serveres der grill pølser og øl og vand. De typiske opgaver er at fjerne grøde i vandløbene, slå græs mellem bådene, ordne hækkene rundt om parkeringspladsen samt at fjerne affald fra stranden. Altså ikke store krævende opgaver, men opgaver der hurtigt klares når vi er mange om at udføre dem – så velmødt den 19. juni klokken 10.

Nabo træf
Endnu en gang vil jeg gerne slå et slag for vores nabo træf, den første fredag i måneden kl. 19. Med fare for at gentage mig selv, så er det rigtig hyggeligt at mødes og lære flere fra området at kende. Jeg håber stadig, at endnu flere vil give det en chance og deltage. Medbring hvad du vil drikke, dit gode humør og eventuelt noget at sidde på.

Besigtigelse af området
Bestyrelsen har både i efteråret og i foråret været rundt i området og jeg må sige, at jeg synes standarden er fin de allerfleste steder. De steder hvor det kniber med at holde bevoksningen inde/nede har modtaget et brev eller en mail om dette. Det er dejligt at se, at der bliver åbnet mere og mere op rundt omkring i udstykningen, således at flere får glæde af den fantastiske udsigt. Vi skal også endnu engang opfordre til, at man vurderer træerne på sin grund med henblik på om de kan blive væltet i en storm, og være opmærksom på at flere forsikringsselskaber ikke dækker sådanne skader.

Også i år har vi i bestyrelsen talt mere om rabatter end tidligere. Vi har stadig en diskussion om hvor meget vi skal agere ”politi” og hvad vi skal påtale. Holdningen i bestyrelsen er, at vi forventer at man som ejer lever op til hvad, der står i vores vedtægter og lokalplanen. Med hensyn til de 2 meter på stikvejene, så anser vi det for opfyldt, selvom der står en postkasse i rabatten på det inderste stykke ind mod grunden.
Med hensyn til belægning i ens indkørsel, så vil vi opfordre til at der anvendes græsarmering i overkørslen af rabatten, da dette vil give bedre afløb for vand fra vejen, således at man ikke bare laver en belagt ”motorvej” for vandet ind på grunden. I det hele taget bør man overveje hvor meget af grunden man lægger belægning på, da dette forhindrer/mindsker hastigheden hvormed vandet bliver ledt væk.
Hvad angår sten i rabatten, finder vi det acceptabelt at de ligger der, hvis de beskytter dræn, der er gravet ned i rabatten eller de ligger helt ind imod grunden.
Ifølge vores ordensregler skal man parkere på egen grund og gæster kan den enkelte grundejer give lov til at parkere i egen rabat eller henvise til parkeringspladsen ved stranden. Vendepladserne er, som navnet angiver en vendeplads og ikke en fast parkeringsplads.
Skraldespande skal være placeret på grunden, dette gælder også nu, hvor vi får flere spande til hver husstand. Der er mulighed for at gå sammen med en nabo eller genbo, oplysning om dette kan findes på kommunens hjemmeside.
Det skal altid være muligt som fodgænger at træde ind i rabatten, når der er biler på vejen.
Bestyrelsen har i år benyttet sig af muligheden for at udføre rydning af rabatter for grundejers regning, som vores vedtægter giver mandat til og vi har talt om at vi kan se os nødsaget til at anvende den igen, overfor andre grundejere, der ikke følger vores anvisninger.

Veje og vejfond
Vores veje er jo det dyreste vi har at vedligeholde og derfor har det jo også stor interesse fra medlemmerne. Vi har gennemgået vejene og de ser stadig væk fine ud, dog vil der blive udført revneforsegling i løbet af sommeren.

Kloakering
Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling holdt sig orienteret om hvad der er sket med hensyn til kloakering. Projektet blev godkendt på byrådsmødet i april og vi har ikke haft møde siden. Det er et dyrt projekt for alle borgere i kommunen, så det er jo nok ikke noget, der bliver realiseret lige med det samme. Bestyrelsen vil fortsat holde sig orienteret om udviklingen.